Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2007

Tóm tắt Thông báo của Ban LL Trường

Ngày 9/7/2007 Ban LL Trường có Thông báo kết luận cuộc họp về các nội dung:
1. Dự lễ kỉ niệm 70 năm thành lập Trường Y Trung, Quế Lâm, TQ. (Kết hợp dự lễ và đi du lịch)
2. Làm bia lưu niệm Trường tại Quế Lâm
3. Chuẩn bị kỷ niệm 45 năm Trường Nguyễn Văn Trỗi
Nội dung tóm tắt xem tại đây.

Không có nhận xét nào: