Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2007

Tin về việc làm bia truyền thống doanh trại Hưng Hoá

Như đã thông báo ở Bạn Trường Trỗi, Trung đoàn Công Binh ở Hưng Hoá đang chuẩn bị làm bia truyền thống doanh trại.
Sau vài lần bàn thảo, Ban LL các khoá 4, 5, 6 (là các khoá ở và học tập tại doanh trại đó) thống nhất với nhau sẽ làm việc với Trung đoàn về nội dung trên bia. Về cơ bản nội dung đó ngắn gọn như đã được đóng góp ở tin bên Bạn Trường Trỗi.
Ngoài ra để nêu cao truyền thống doanh trại các khoá sẽ cung cấp danh sách các khoá, thông tin về các liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ của các khoá trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, và tặng phòng truyền thống doanh trại 2 tập SRTKL (hiện ngoài này không biết có kiếm ra sách còn mới không, đề nghị Ban Soạn thảo tìm xem có còn quyển nào không).
Dự kiến thứ Sáu tuần sau sẽ lên làm việc với Trung đoàn. Mọi việc theo thu xếp của Lê Ngọc Tuấn k4.
Hữu Thành

1 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Sẽ cố gắng gửi ra 2 tập cho các bạn!