Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2007

Nên dùng trang tin này như thế nào?

Tôi không tham gia mở trang tin này, nhưng thấy tên gọi của nó nghiêm túc, lại thấy nhu cầu tham gia tin mạng ngày càng nhiều và phong phú nên có ý kiến này đề xuất với anh em:

Đề nghị các quản trị trang tin này, và các anh em khác, xem xét việc dùng trang tin này như một nơi cung cấp và thảo luận các việc chính thức, nghiêm túc liên quan tới trường, các khoá và các cá nhân. Như thế ta có các trang tin hỗ trợ nhau. Thí dụ như:
Vui vẻ đời thường có Bạn Trường Trỗi, văn đàn có SRTKL, nghiêm túc chính thức có Trường Văn hoá Quân đội Nguyễn Văn Trỗi, ...
Thực chất là dùng một số trang tin kiểu này để thay cho một trang web có cấu trúc và tính năng cao. Tôi nghĩ như thế là phù hợp hơn với tình hình thực tế của anh em Trỗi chúng ta.

Không có nhận xét nào: