Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2007

CHUẨN BỊ CHO CHUYẾN VỀ LẠI QUẾ LÂM

Để chuẩn bị cho chuyến đi Quế Lâm vào tháng 10/2007, có 1 số việc phải triền khai:
1. Về bia kỷ niệm:
Hiện nay Trường Y Trung đã đệ trình lên Thành phố Quế Lâm, và Thành phố đã xin chỉ thị của Tỉnh Quảng Tây và Bộ Ngoại giao nhưng chưa có trả lời. Việc không đơn giản như ta nghĩ nên phải chờ. Có thể việc này sẽ được bàn chi tiết khi đoàn sang vào tháng 10 này.
2. Về trồng cây lưu niệm tại Y Trung và khu trường mới:
- Chọn cây: có thể là tùng , bách.
- Gắn bia ghi lại tổ chức và ngày tháng trồng cây.
Thông báo để anh em biết!

Không có nhận xét nào: