Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2007

Thông báo gặp mặt của khóa 3 tại Hà nội

Mời các bạn học sinh khóa 3 trường Nguyễn Văn Trỗi tại Hà Nội, BLL khóa 3 tổ chức họp khóa vào ngày 5/8/2007, nếu không có gì thay đổi, địa điểm sẽ là số 1 Trấn Vũ, Hà nội. Sau ngày họp mặt chúng tôi sẽ đưa hình ảnh họp khóa lên cho các bạn khóa khác và những bạn cùng khóa không đi dự được cùng thưởng thức không khí ngày họp của chúng ta.

Nguyễn Cương.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chúc các bạn vui vẻ.TaVinh không về dự được.
Bồ Xuân Vinh, Lê Tường Long, Nguyễn Mậu Trương linh hồn đang tiêu diêu nơi miền cực lạc nên mãi mãi không có mặt ở các cuộc họp NVT K3.
Tạ Quang Vinh