Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 9 tháng 4, 2008

Thông báo

Để mở rộng phục vụ việc Sáng tác, phóng tác... và lưu trữ các bài có tính chất văn hóa văn nghệ của các tác giả là nguyên là học sinh trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi. Tổng Quản Bạn Trỗi mở TRANG VĂN NGHỆ BẠN TRỖI tại địa chỉ sau: http://vannghetroi.blogspot.com
Xin mời anh em đón đọc những sáng tác của lính Trỗi!

1 nhận xét:

VNQ nói...

Nên sử dụng đúng với với tiêu chí của trang tin Trường VHQĐ Nguyên Văn Trỗi đã đặt ra. Các sáng tác, phóng tác, tiếu lâm...nên đưa về trang Văn nghệ và để thuận tiện cho việc lưu trữ như nhiều anh em mong muốn và ai đó đã đề nghị yêu cầu