Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 8 tháng 4, 2008

Nét văn hóa mới


Không làm được việc nhớn thì chúng em làm việc nhỏ
"Lấn chiếm... lòng lề đừong... góp phần xây dựng... phố văn hóa".
Phát hiện mới về nét văn hóa đô thị đuợc tay máy Dương Minh chớp được vào sáng nay,ngay trước cửa nhà và sát phở Hương Râu.

Không có nhận xét nào: