Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2008

Không có nhận xét nào: