Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2008

Thông tin về Tướng quân Phùng Chí Kiên

Mời các bạn đọc thông tin này!

Không có nhận xét nào: